Käyttöehdot

Kaikki myymämme osat ovat KÄYTETTYJA

Suositukset ja perustiedot:

  • Paketin tuhoutuessa sinun on ehdoitta ratkaistava reklamaatio paikan päällä suoraan lähettäjän kanssa. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan velvollisuutena on täyttää reklamaatiolomake suoraan kuljetusliikkeelle tavaroita luovuttaessaan ja lähettää siitä kopio meille
 • Kaikki osat ovat käytettyjä. Korvaamme reklamaation ainoastaan vaihtamalla osan tai palauttamalla osan ja toimituskulut. Emme missään tapauksessa korvaa reklamoidun osan asennus- ja poistokustannuksia.
 • Jos kyseessä on tavaran palauttaminen 14 päivän kuluessa tai reklamaatio, ostajan on palautettava tavarat omalla kustannuksellaan Tšekissä sijaitsevaan jakeluvarastoon. Jos kyseessä on reklamaatio ja se hyväksytään, hyvitämme toimituskulut
 • pidätämme oikeuden lähettää osan, joka korvaa tilatun viitteen. Toimittamamme varaosa korvaa täysin alkuperäisen referenssin
 • Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia
 • Kaikki elektroniikkakomponentit on asennettava ajoneuvoon alkuperäisen diagnostiikan avulla täydellisen toimivuuden varmistamiseksi
 • kaikki uudelleenohjelmointia vaativat ohjaimet voidaan palauttaa vain käyttämättöminä
 • kaikki ruiskutussuuttimet ovat täysin liikkuvista ajoneuvoista ja testattu, jos niitä ei ole ostettu yhdessä ruiskutuspumpun kanssa, mahdollisia valituksia ei oteta huomioon

I. Perussäännökset

1. Nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä ” Ehdot ”) on annettu siviililain nro 89/2012 Coll. 1751 §:n ja sitä seuraavien pykälien, siviililain (jäljempänä ” Siviililaki ”), nojalla.

AUTOTECH24 CZ, s.r.o., s.r.o.

Yritystunnus: 09105638

Verotunniste: CZ09105638

rekisteröity kotipaikka: Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5.

rekisteröity Prahan kunnanoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin, C-osasto, numero 330987/MSPH.

Yhteystiedot: eshop@autotech24.eu +420 704 494 494.

(jäljempänä ’ESHOP-operaattori’).

2. Näillä ehdoilla säännellään Myyjän ja luonnollisen henkilön , joka tekee ostosopimuksen elinkeinotoimintansa ulkopuolella kuluttajana tai elinkeinotoimintansa yhteydessä (jäljempänä ” Ostajan ”), keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia Internet-käyttöliittymän kautta, joka sijaitsee Internet-osoitteessa www.autotech24.fi saatavilla olevalla verkkosivustolla (jäljempänä ” verkkokauppa ”).

3. Ehtojen määräykset ovat olennainen osa ostosopimusta. Myyntisopimuksen poikkeavat määräykset ovat ensisijaisia näiden ehtojen määräyksiin nähden.

4. Nämä ehdot ja ostosopimus on tehty englannin kielellä.

5. Kaikki tavarat, jotka on ohjelmoitava uudelleen (moottorinohjausyksiköt, BSI) EEPROM FLASH ovat täysin vailla takuuta takuusinetin rikkomisen jälkeen, eikä niitä ole edes mahdollista palauttaa 14 päivän kuluessa. Kaikille muille tässä verkkokaupassa myytäville tavaroille annamme toimivuustakuun, jonka sopimusperusteinen takuuaika on 6 kuukautta tavaran vastaanottopäivästä.

II. Tietoa tavaroista ja hinnoista

1. Tietoja tavaroista, mukaan lukien yksittäisten tavaroiden hinnat ja tärkeimmät ominaisuudet, annetaan yksittäisten tavaroiden osalta verkkokauppaluettelossa. Tavaroiden hinnat ovat lopullisia, ilman vähennettävää arvonlisäveroa. Tavaroiden hinnat ovat voimassa niin kauan kuin ne ovat esillä verkkokaupassa. Tämä määräys ei sulje pois mahdollisuutta neuvotella ostosopimus erikseen neuvotelluilla ehdoilla.

2. Kaikki verkkokaupan luetteloon sijoitettujen tavaroiden esittely on luonteeltaan informatiivista, eikä myyjä ole velvollinen tekemään näitä tavaroita koskevaa ostosopimusta.

3. Tieto tavaroiden pakkaus- ja toimituskustannuksista julkaistaan verkkokaupassa. Verkkokaupassa ilmoitetut tiedot tavaroiden pakkaus- ja toimituskustannuksista ovat voimassa vain tapauksissa, joissa tavarat toimitetaan EU:n ja muiden lueteltujen valtioiden alueella.

4. Tavaroiden ostohinnasta mahdollisesti myönnettäviä alennuksia ei saa yhdistää, elleivät myyjä ja ostaja toisin sovi.

5. Kaikki tässä verkkokaupassa myydyt tavarat ovat käytettyjä ja niillä on toimintatakuu ja 12 kuukauden sopimustakuu tavaran vastaanottopäivästä lukien.

III. Tilaus ja ostosopimuksen tekeminen

1. Ostaja vastaa itse kustannuksista, joita hänelle aiheutuu ostosopimuksen tekemiseen liittyvien etäviestintävälineiden käytöstä (Internet-yhteyskulut, puhelinkulut). Nämä kustannukset eivät poikkea tavanomaisesta hinnasta.

2. Ostaja tilaa tavarat seuraavilla tavoilla:

 • asiakastilinsä kautta, jos hän on aiemmin rekisteröitynyt verkkokauppaan,
 • täyttämällä tilauslomakkeen ilman rekisteröitymistä.

3. Tilausta tehdessään ostaja valitsee tavarat, kappalemäärän, maksutavan ja toimituksen.

4. Ennen tilauksen lähettämistä ostaja voi tarkistaa ja muuttaa tilaukseen syötettyjä tietoja. Ostaja lähettää tilauksen myyjälle klikkaamalla SEND ORDER-painiketta. Tilaukseen merkittyjen tietojen ne myyjä katsoo oikeiksi. Tilauksen voimassaolon ehtona on täyttää kaikki vaaditut tiedot tilauslomakkeessa ja vahvistaa ostajan tutustuneen näihin ehtoihin.

5. Tilauksen saatuaan myyjä lähettää ostajalle vahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta ostajan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä vahvistus on automaattinen, eikä sitä pidetä sopimuksena. Vahvistus sisältää linkin myyjän voimassa oleviin myyntiehtoihin. Ostosopimus syntyy sen jälkeen, kun myyjä on vastaanottanut tilauksen. Tilauskuitti toimitetaan ostajan sähköpostiosoitteeseen.

6. Jos myyjä ei voi täyttää jotakin tilauksessa mainittua vaatimusta, hän lähettää ostajalle ostajan sähköpostiosoitteeseen muutetun tarjouksen. Muutettu tarjous katsotaan uudeksi kauppasopimusluonnokseksi, ja kauppasopimus syntyy tss tapauksessa siten, ett ostaja vahvistaa tmn tarjouksen hyväksymisen tmn ehdoissa mainittuun myyjn sähköpostiosoitteeseen.

7. Kaikki myyjän vastaanottamat tilaukset ovat sitovia. Ostaja voi peruuttaa tilauksen, kunnes ostaja saa ilmoituksen tilauksen vastaanottamisesta myyjältä. Ostaja voi peruuttaa tilauksen puhelimitse numerossa +420 721 187 187 tai myyjän sähköpostitse, joka on mainittu näissä ehdoissa.

8. Jos tavaran hinnassa verkkokaupassa tai tilauksen aikana on ilmeinen tekninen virhe Myyjän taholta, Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan tavaraa ostajalle tähän ilmeisen virheelliseen hintaan, vaikka ostajalle olisi lähetetty vastaanottotilaus näiden ehtojen mukaisesti. Myyjän on ilmoitettava ostajalle virheestä ilman aiheetonta viivytystä ja lähetettävä ostajalle muutettu tarjous ostajan sähköpostiosoitteeseen. Muutettu tarjous katsotaan uudeksi kauppasopimusluonnokseksi, ja kauppasopimus syntyy tässä tapauksessa ostajan vastaanottovahvistuksella myyjän sähköpostiosoitteeseen.

IV. Asiakastili

1. Ostajan online-rekisteröinnin perusteella ostaja pääsee asiakastililleen. Asiakastililtään ostaja voi tilata tavaroita. Ostaja voi tilata tavaroita myös ilman rekisteröitymistä.

2. Rekisteröityessään asiakastilille ja tilatessaan tavaroita ostaja on velvollinen antamaan oikeat ja totuudenmukaiset tiedot. Ostaja on velvollinen päivittmn asiakastilille merkittyjen tietojen muuttuessa. Myyjä katsoo ostajan asiakastilillä ja tavaroita tilattaessa antamat tiedot oikeiksi.

3. Asiakastilille pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ostaja on velvollinen pitämään salassa asiakastililleen pääsemiseksi tarvittavat tiedot. Myyj ei ole vastuussa kolmansien osapuolten mahdollisesta asiakastilin väärinkäytöstä.

4. Ostajalla ei ole oikeutta antaa kolmansien osapuolten käyttää asiakastiliä.

5. Myyjällä on oikeus peruuttaa asiakastili erityisesti, jos ostaja ei enää kytt asiakastiliään tai jos ostaja rikkoo ostosopimuksen ja näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan.

6. Ostaja myöntää, että käyttäjätili ei välttämättä ole aina käytettävissä, erityisesti Myyjän laitteistojen ja ohjelmistolaitteiden välttämättömän ylläpidon osalta, vastaavasti. kolmansien osapuolten laitteistojen ja ohjelmistojen välttämättömän ylläpidon osalta.

V. Maksuehdot ja tavaroiden toimitus

1. Ostaja voi maksaa Tavaroiden hinnan ja kaikki Ostosopimuksen mukaiseen Tavaroiden toimittamiseen liittyvät kustannukset seuraavilla tavoilla:

 • PayPal-maksuportaali

2. Ostaja on ostohinnan kanssa velvollinen maksamaan myyjälle tavaroiden pakkaamiseen ja toimittamiseen liittyvät kustannukset sovitun suuruisina. Ellei jäljempänä nimenomaisesti toisin mainita, kauppahinta sisältää tavaroiden toimitukseen liittyvät kustannukset.

3. Käteismaksun yhteydessä ostohinta on maksettava tavaroita vastaanotettaessa. Käteismaksun yhteydessä ostohinta erääntyy maksettavaksi 7 päivän kuluessa kauppasopimuksen tekemisestä.

4. Jos maksu suoritetaan maksuportin kautta, ostajan on noudatettava kyseisen sähköisen maksupalvelun tarjoajan ohjeita.

5. Käteismaksun yhteydessä ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta täyttyy sillä hetkellä, kun kyseinen summa hyvitetään myyjän pankkitilille.

6. Myyjä ei vaadi ostajalta ennakkomaksua tai muuta vastaavaa maksua. Kauppahinnan maksaminen ennen tavaran lähettämistä ei ole käsiraha.

7. Myyjällä on myynnin rekisteröinnist annetun lain mukaan velvollisuus antaa ostajalle kuitti. Samalla hän on velvollinen rekisteröimään saadut tulot verovirkailijalle verkossa ja teknisen vian sattuessa viimeistään 48 tunnin kuluessa.

8. Tavarat toimitetaan ostajalle:

  • ostajan tilauksessa ilmoittamaan osoitteeseen

9. Toimitustapa valitaan tavaroita tilattaessa.

10. Tavaroiden toimituskustannukset riippuen tavasta, jolla tavarat lähetetään ja vastaanotetaan, ilmoitetaan ostajan tilauksessa ja myyjän tilausvahvistuksessa. Jos kuljetustavasta neuvotellaan ostajan erityispyynnön perusteella, ostaja vastaa kuljetustapaan liittyvistä riskeistä ja mahdollisista lisäkustannuksista.

11. Jos myyjä on velvollinen toimittamaan tavarat ostajan tilauksessa ilmoittamaan paikkaan, ostaja on velvollinen ottamaan tavarat haltuunsa toimituksen yhteydessä. Jos ostajasta johtuvista syistä on tarpeen toimittaa tavarat toistuvasti tai muulla kuin tilauksessa ilmoitetulla tavalla, ostaja on velvollinen maksamaan tavaroiden toistuvaan toimittamiseen liittyvät kustannukset, vastaavasti. muihin toimitustapoihin liittyvät kustannukset.

12. Vastaanotettuaan tavaran rahdinkuljettajalta ostaja on velvollinen tarkastamaan tavarapakkauksen virheettömyyden ja ilmoittamaan mahdollisista puutteista välittömästi rahdinkuljettajalle. Jos pakkauksessa on puutteita, jotka osoittavat, että lähetykseen on päässyt luvaton henkilö, ostajan ei tarvitse ottaa lähetystä vastaan rahdinkuljettajalta.

13. Myyjn on annettava ostajalle verotusasiakirja eli lasku. Veroasiakirja lähetetn ostajan sähköpostiosoitteeseen.

14. Ostaja hankkii omistusoikeuden tavaroihin maksamalla tavaroista koko kauppahinnan toimituskuluineen, kuitenkin aikaisintaan tavaroita vastaanotettaessa. Vastuu tavaran vahingossa tapahtuvasta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai katoamisesta siirtyy ostajalle tavaran vastaanottohetkellä tai siinä vaiheessa, kun ostaja olisi ollut velvollinen ottamaan tavaran haltuunsa, mutta ei ole tehnyt sitä kauppasopimuksen vastaisesti.

VI. Sopimuksesta vetäytyminen

Olettehan muistettava, että tavarat on lähetetty Tšekin tasavallasta ja ne on palautettava takaisin Tšekin tasavaltaan, jos siitä syntyy reklamaatioita.

1. Ostajalla, joka on tehnyt ostosopimuksen elinkeinotoimintansa ulkopuolella kuluttajana, on oikeus peruuttaa ostosopimus.

2. Peruuttamisaika on 14 päivää

  • tavaran vastaanottamispäivästä,
  • viimeisen tavaratoimituksen vastaanottopäivästä, jos sopimuksen kohteena on useita tavaralajeja tai useiden osien toimittaminen
 • ensimmäisen tavaratoimituksen vastaanottopäivästä, jos sopimuksen kohteena on säännöllisesti toistuva tavaratoimitus.

3. Ostaja ei voi peruuttaa ostosopimusta:

  • palveluiden suorittamisesta, jos ne on suoritettu hänen nimenomaisella suostumuksellaan ennen peruuttamisajan päättymistä ja myyjä on ilmoittanut ostajalle ennen sopimuksen tekemistä, ettei hänellä ole tällaisessa tapauksessa oikeutta perua sopimusta,
  • tavaroiden tai palvelujen toimittamisesta, joiden hinta riippuu myyjän tahdosta riippumattomista rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa,

tai

  • alkoholijuomien toimituksesta, joka voidaan toimittaa vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua ja jonka hinta riippuu myyjän tahdosta riippumattomista rahoitusmarkkinoiden vaihteluista,
  • sellaisten tavaroiden toimittamisesta, joita on muutettu ostajan toiveiden mukaan tai hänen henkilökohtaisesti ,
  • pilaantuvien tavaroiden sekä sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka on toimituksen jälkeen peruuttamattomasti sekoitettu muiden tavaroiden kanssa,
  • lähetettäessä sinetöidyssä pakkauksessa olevia tavaroita, jotka ostaja on poistanut pakkauksesta ja joita ei voida palauttaa hygieniasyistä,
  • audio- tai videotallenteiden tai tietokoneohjelman toimittamisesta, jos ne ovat rikkoneet alkuperäisen pakkauksensa,

ja jos ne ovat rikkoneet alkuperäisen pakkauksensa,

 • sanomalehtien, aikakauslehtien tai aikakauslehtien toimittamisesta,
 • digitaalisen sisällön toimittamisesta, paitsi jos se on toimitettu aineellisella tietovälineellä ja se on toimitettu ostajan etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja myyjä on ilmoittanut ostajalle, että hänellä ei ole tällaisessa tapauksessa peruuttamisoikeutta,
 • muissa siviililain 1837 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.

 

4. Peruuttamisajan noudattamiseksi ostajan on lähetettävä peruuttamisilmoitus peruuttamisajan kuluessa.

5. Kauppasopimuksen peruuttamiseksi ostajan on käytettävä tätä Valituspöytäkirjaa . Koska ”valituksen syy” on ilmoitettava – Peruuttaminen sopimuksesta 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Myyjän on viipymättä vahvistettava lomakkeen vastaanotto ostajalle.

6. Sopimuksen peruuttanut ostaja on velvollinen palauttamaan tavarat myyjälle 14 päivän kuluessa sopimuksen peruuttamisesta myyjälle. Ostajan on vastattava tavaroiden palauttamisesta myyjälle aiheutuvista kustannuksista, vaikka tavaroita ei voitaisi palauttaa niiden tavanomaisen postin luonteen mukaisesti.

7. Jos Ostaja peruuttaa sopimuksen, Myyjän on palautettava Ostajalle viivytyksettömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksesta luopumisesta, kaikki tmn saamansa varat, toimituskulut mukaan lukien, samalla tavalla. Myyjä palauttaa saadut varat ostajalle muulla tavoin vain, jos ostaja suostuu siihen eikä siitä aiheudu lisäkustannuksia.

8. Jos Ostaja on valinnut muun kuin Myyjän tarjoaman halvimman toimitustavan, Myyjän on palautettava Ostajalle halvinta tarjottua toimitustapaa vastaavat tavaroiden toimituskustannukset.

9. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen, myyjällä ei ole velvollisuutta palauttaa saamiaan varoja ostajalle ennen kuin ostaja luovuttaa tavarat tai osoittaa, että tavarat on lähetetty myyjälle.

10. Ostajan on palautettava tavarat myyjälle vahingoittumattomina, käyttämättöminä ja pilaantumattomina ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksessa. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti kuitata tavaroille aiheutuneiden vahinkojen korvausvaatimus ostajan vaatimusta kauppahinnan palauttamisesta.

11. Myyjällä on oikeus peruuttaa ostosopimus varastojen loppuunmyynnin tai tavaran saatavuuden puutteen vuoksi tai jos tavaran valmistaja, maahantuoja tai toimittaja on lopettanut tavaran tuotannon tai maahantuonnin. Myyjän on ilmoitettava tästä viipymättä ostajalle tilauksessa ilmoitetun sähköpostiosoitteen kautta ja palautettava kaikki ostajan saamat varat, toimituskulut mukaan lukien, 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta samalla tai ostajan ilmoittamalla tavalla.

12. Jokaisen reklamaation yhteydessä on ilmoitettava sen auton VIN-tunnus, jossa osa ei toimi.

VII. Oikeudet virheellisestä suorituksesta (valitus)

Olettehan tietoinen siitä, että tavarat on lähetetty Tšekin tasavallasta ja ne on palautettava Tšekin tasavaltaan, jos reklamaatioita ilmenee.

1. Ostaja tiedostaa, että kaikki tämän verkkokaupan myymät tavarat ovat käytettyjä tavaroita, joissa voi olla käytön jälkiä, ja tällöin ostajalle ilmoitetaan, että tavarat voivat olla viallisia. Jos toimitetussa osassa on vika, on reklamoitava tavarasta, lähetettävä se takaisin lähettäjän osoitteeseen, ja myyjä joko lähettää muita tavaroita ja maksaa todistettavat palautuskustannukset enintään ostajalta ostohetkellä veloitetun määrän tai palauttaa kaikki rahat tilauksesta. mukaan lukien postikulut plus maksaa todistettavat palautuskustannukset enintään samansuuruisina kuin ne on veloitettu ostajalta ostohetkellä.

2. Jos vika ilmenee kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja on vastaanottanut tavaran, tavaran katsotaan olleen viallinen vastaanottohetkellä. Ostajalla on oikeus käyttää oikeuttaan kulutustavaroissa ilmenevist vioista kahdenkymmenenneljn kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tätä määräystä ei sovelleta tavaroihin, jotka on myyty halvemmalla sellaisen virheen vuoksi, josta on sovittu halvemmasta hinnasta, tavaran tavanomaisesta käytöstä johtuvaan kulumiseen, käytettyihin tavaroihin, joissa on tavaran luonteen vuoksi käyttöastetta tai kulumista vastaava virhe.

3. Vian ilmetessä ostaja voi tehdä reklamaation myyjälle ja pyytää:

 • vaihtoa muihin tavaroihin,
 • tavaran korjaamista,
 • kohtuullista alennusta ostohinnasta,
 • peruuttamista sopimuksesta.

4. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus,

 • jos tavarassa on olennainen virhe,
 • jos hän ei voi käyttää tavaraa asianmukaisesti, koska vika tai viat toistuvat korjauksen jälkeen,
 • jos tavarassa on useita vikoja.

5. Myyjä on velvollinen ottamaan reklamaation vastaan toimipaikassaan henkilökohtaisesti luovuttamalla tai lähettämällä rahdinkuljettajan toimesta: AUTOTECH24 CZ, s.r.o., Strupcice 160, 431 14, CZECH REPUBLIC . Ostaja on velvollinen täyttämään tämän Valituspöytäkirja ennen tavaroiden lähettämistä rahdinkuljettajan toimesta . Myyjä on velvollinen toimittamaan ostajalle kirjallisen vahvistuksen siitä, milloin ostaja on käyttänyt oikeuttaan, mikä on valituksen sisältö ja mitä menetelmää ostaja on pyytänyt valituksen tekemiseen, sekä vahvistuksen valituksen käsittelypäivästä ja -menetelmästä, valituksen hylkäämisestä.

6. Myyjän tai Myyjän valtuuttaman työntekijän on ratkaistava reklamaatio välittömästi, monimutkaisissa tapauksissa kolmen työpäivän kuluessa. Tähän määräaikaan ei sisälly tuotteen tai palvelun tyypistä riippuva kohtuullinen aika, joka tarvitaan vian asiantuntija-arviointia varten. Reklamaatiot, mukaan lukien vikojen poistaminen, on käsiteltävä viipymättä, viimeistään 30 päivän kuluessa reklamaatiopäivästä, elleivät myyjä ja ostaja sovi pidemmästä määräajasta. Tämän määräajan umpeutuminen turhaan katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, ja ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Vaatimuksen esittämishetkeksi katsotaan se hetki, jolloin ostajan ilmoitus (oikeuden käyttäminen virheellisestä suorituksesta) tapahtuu myyjälle.

7. Myyjän on ilmoitettava ostajalle kirjallisesti reklamaation tuloksesta.

8. Oikeus virheelliseen suoritukseen ei kuulu ostajalle, jos ostaja tiesi ennen kohteen haltuunottoa, että kohde on virheellinen tai jos ostaja on itse aiheuttanut virheen.

9. Perustellussa reklamaatiotapauksessa ostajalla on oikeus saada korvaus reklamaation yhteydessä kohtuullisesti aiheutuneista kustannuksista. Ostaja voi käyttää tätä oikeuttaan Myyjällä kuukauden kuluessa takuuajan umpeutumisesta.

10. Ostaja voi valita valitustavan.

11. Koska kyseessä on käytetyn tavaran myynti, myyjä ei vastaa reklamaatioon liittyvistä lisäkustannuksista (viallisen osan kokoaminen tai purkaminen, auton mahdollinen pysäköinti reklamaation ajaksi).

12. Sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet virheellisestä suorituksesta johtuvien oikeuksien osalta määräytyvät siviililain 1914-1925 §:n, 2099-2117 §:n ja 2161-2174 §:n sekä kuluttajansuojasta annetun lain nro 634/1992 (kuluttajansuojalaki) mukaan.

13. Myyjän virhevastuuseen liittyvistä muista osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään myyjän reklamaatiomenettelyssä.

VIII. Palvelu

1. Osapuolet voivat toimittaa kaiken kirjallisen kirjeenvaihdon toisilleen sähköpostitse.

2. Ostajan on toimitettava kirjeenvaihto Myyjälle näissä ehdoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Myyjän on toimitettava kirjeenvaihto Ostajalle ostajan asiakastiliin tai tilaukseen merkittyyn sähköpostiosoitteeseen.

XI. Riitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella

1. Tšekin kauppatarkastus, jonka rekisteröity kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tunnus: 000 20 869, internet-osoite: https://adr.coi.cz/ cs. Verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr voidaan käyttää myyjän ja ostajan välisten kauppasopimukseen liittyvien riitojen ratkaisemiseen.

2. Euroopan kuluttajakeskus Tšekin tasavalta, kotipaikka Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet-osoite: http://www.evropskyspotrebitel.cz on kuluttajariitojen verkkovälitteisestä ratkaisemisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 524/2013 (kuluttajariitojen verkkovälitteistä ratkaisemista koskeva asetus) mukainen yhteyspiste.

3. Myyjällä on oikeus myydä tavaroita elinkeinoluvan perusteella. Kaupan valvontaa suorittaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa toimivaltainen elinkeinolupaviranomainen. Tšekin kauppavalvontaviranomainen valvoo muun muassa kuluttajansuojasta annetun lain nro 634/1992 (säädöskokoelma) noudattamista.

X. Loppusäännökset

1. Kaikkiin Myyjän ja Ostajan välisiin järjestelyihin sovelletaan Tšekin tasavallan lakeja. Jos ostosopimuksella perustettuun suhteeseen sisältyy kansainvälinen elementti, osapuolet sopivat, että suhteeseen sovelletaan Tšekin tasavallan lakia. Tämä ei rajoita kuluttajan oikeuksia, jotka johtuvat yleisesti sitovasta lainsäädännöstä.

2. Myyjää eivät sido ostajan suhteen siviililain 1826 §:n e) kohdassa tarkoitetut käytännesäännöt.

3. Kaikki oikeudet Myyjän verkkosivustoon, erityisesti tekijänoikeudet sisältöön, mukaan lukien sivun ulkoasu, valokuvat, elokuvat, grafiikka, tavaramerkit, logot ja muu sisältö ja elementit, kuuluvat Myyjälle. Sivuston tai sen osan kopioiminen, muuttaminen tai muu käyttö ilman myyjän suostumusta on kielletty.

4. Myyjä ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat kolmansien osapuolten puuttumisesta verkkokauppaan tai sen tarkoituksen vastaisesta käytöstä. Verkkokauppaa kyttessn ostaja ei saa kytt menettelytapoja, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan, ja ei saa ryhty mihinkn toimintaan, jonka avulla hän tai kolmannet osapuolet voivat peukaloida tai kytt väärin ohjelmistoa tai muita verkkokaupan osia ja kytt verkkokauppaa tai sen osia tai ohjelmistolaitteita tavalla, joka on ristiriidassa sen tarkoituksen tai tarkoituksen kanssa.

5. Ostaja ottaa täten vastatakseen siviililain 1765 §:n 2 momentissa tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisen riskistä.

6. Myyjä arkistoi kauppasopimuksen, mukaan lukien ehdot, sähköisessä muodossa, eikä siihen ole pääsyä.

7. Myyjä voi muuttaa tai täydentää ehtojen tekstiä. Tämä määräys ei rajoita oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamista, jotka ovat syntyneet ehtojen edellisen version voimassaoloaikana.

8. Sopimuksen peruuttamista koskeva Valituspöytäkirja on liitetty Ehtoihin. Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 28. huhtikuuta 2020.